Satellittelefon gir deg trygghet på turen!

Mens teknologien går i en rivende fart, er det fremdeles en del områder som er sårbare med liten eller ingen dekning for mobiltelefon. Derfor er det et krav om bruk av satellittelefon i enkelte områder og for beredskapsstyrker i hele landet.

En satellittelefon er en type mobiltelefon som kobler seg til satellittbaner i stedet for jordbaserte celleplasser. De gir lignende funksjonalitet til jordbaserte mobiltelefoner; tale, kortmeldingsservice og internettilgang med lav båndbredde støttes gjennom de fleste systemer.

Norsk Satelittelefon har et bredt utvalg av satellittelefoner og –løsninger. Alt fra turer på hytta til  ekspedisjoner. beredskap og sikkerhet, sporing, mobilt og fastmontert bredbånd for utekontor og kjøretøy.